Vedvarende energi

Energiministeriet har meldt ud at Danmark skal have et smart energisystem baseret på udelukkende vedvarende energi. Energikilderne skal per 2050 komme fra blandt andet vind, sol og biomasse. (Kilde: Ens.dk)

Fordelene ved vedvarende energi er svære at overse:

  • Miljøet skånes
  • Du skåner dit helbred – og hjælper med at sikre både dine børns helbred og fremtid
  • Du sparer ofte penge på sigt

Ulempen ved anskaffelse af vedvarende og alternative energikilder er som oftest, at der kræves en startinvestering, som ikke i – første omgang –  er gavnlig for økonomien. Besparelser er ingen garanti, og der kræver lidt indsigt og udregning i forhold til flere forhold. Der er gode grunde til at holde øje med hvad der kommer i spil når du overvejer at investere i kilder til alternativ energi.

Lovgivning, tilskudsordninger og afgifter påvirker din pris

Lovgivning og tilskud, samt afgiftspålægning på grønne energikilder ændrer sig løbende. Herunder er det samme være tilfældet for muligheder for håndværkertilskud til når dine alternative energikilder skal monteres. variere og få direkte indflydelse på investering i forhold til besparelser.

Priser på traditionelle energikilder

Priserne på traditionelle energikilder påvirker om dine investeringer kan svare sig på sigt. Hvis vi legede med tanken om at oliepriser og priser på elektricitet fra elnettet pludselig dalede markant og driften af alternative energikilder steg, så ville det ikke kunne svare sig at investere i grøn økonomi – set udfra et økonomisk perspektiv. Set udfra et langsigtet, vil det dog stadigvæk være det rigtige valgt. Energi fra mineralsk olieudvinding er en kilde der med sikkerhed er begrænset.

Kilder for alternativ udvinding af energi

Produktlivscyklus og teknologisk udvikling har indflydelse på bæredygtigheden

Vedvarende energi er et spændende felt, som udvikler sig konstant, og en ting, der også er værd at tage med i dette er produktlivscyklus og den teknologiske udvikling. Hvad der ved første øjekast kan ligne grøn energi, er det ikke nødvendigvis. Især ikke i første omgang. Produktudviklingen kan være dyr energikrævende, og første prototyper, samt nye produkter, der kommer på markedet kan godt være decideret skadeligt for miljøet. Dog vil der over tid typisk ske forbedringer som gør produktionen og kassering af produkter mere energirigtige.

Et eksempel på en bæredygtig idé kan være genanvendelse af returnerede pantflasker. Produktion, transport og afskaffelse af flaskerne, hvis de ikke havde været pantflasker skal beregnes. Hvilken økonomisk og miljømæssig effekt dette har er ikke så simpelt igen. Her skal sammenlignes med returflasker, hvor der kan forventes at der kommer til at foregå yderligere transport af flasker, hvilket der typisk bruges brændstof til, og disse skal rengøres særdeles forsvarligt med stærke kemikalier. Utvivlsomt skadelige indvirkninger i miljøet, der godt kan komme i konkurrence med om det ikke er bedre blot at producere nyt hver gang.
Ved test har det vist sig at energimærkninger ikke altid har været lige pålidelige. Det kan svare sig at se sig godt om.

Smart udnyttelse af energi

Det er ikke kun kilder for energi, der er afgørende for bæredygtighed. Også hvordan og i hvilke mængder vi udnytter den, har enorm indflydelse. Fjernvarmerørenes isolering og jordtemperatur i rejsen på vej til hjemmet har selvfølgelig også stor indflydelse også i forhold til energitab. Nogle fjernvarmeradiatorer har eksempelvis kun en ventil monteret til at lade en bestemt mængde varmt vand slippe ind i fjernvarmerørene i en lind strøm over tid. Hvor meget varmt vand, der slippes igennem afhænger dermed ikke af rumtemperatur, og der kan dermed risikeres et enormt overforbrug af energi. Et typisk eksempel er Moskva og resten af Rusland i vintertid med -40° C, hvor det desværre var almindeligt med central styring af hvor meget varme, der ledes igennem til radiatorerne ude i de russiske hjem. Her er der så ofte ikke engang en ventil eller mulighed for at tænde og slukke. Der bliver lukket varme igennem i en periode – med det resultat at en del hjem er overophedede og når der slukkes, at de er for kolde.

Herunder er udnyttelse af fjernvarme også afhængigt af valg af gode termostater, samt korrekt montering af fjernvarmeradiator. Af smart udnyttelse af energi kan blandt andet nævnes:

  • Varmestyring med termostater
  • Tidsstyring af termostater
  • Genvinding af varme med varmepumper

Energimærkning af elartikler og hårde hvidevarer

 
53