Håndværkerfradrag 2017

Håndværkerfradrag, 2017

Håndværkerfradraget, 2017

Sidst opdateret: 31. november, 2016
Da det er åbenlyst hvilke partier, der er for, delvist for og imod håndværkerfradraget, må servicefradraget forventes at fortsætte så længe regeringen er blå. Da der lige har været ny regeringsdannelse hvor Venstre har taget de Konservative og Liberal Alliance med ind, er der en hvis sandsynlighed for at håndværkerfradraget fortsætter indtil der senest skal udskrives valg om nogle år.

Håndværkerfradraget for 2017 er et skattefradrag for udvalgte service- og håndværkerydelser. Fradrag gælder fra 1. januar 2016 og frem – og gælder udelukkende arbejdsløn.

Håndværkerfradraget omfatter følgende eksisterende boligtyper – og ikke nybyggeri:

 • Helårsbolig – herunder privatejet samt lejet med ret til ændringer. Dog ikke boligforeninger.
 • Fritids- og feriebolig i Danmark, hvis benyttes af ejer og at denne betaler ejendomsværdiskat. Her gælder typisk sommerhuse, og ferielejligheder, mens kolonihavehuse ikke er fradragsberettigede.
 • Fritids- og feriebolig i udlandet (her gælder særlige regler)

Du bør være opmærksom på at nogle “grønne” ydelser evt kan give ret til andre offentlige økonomiske tilskud. Herunder energitilskud til energirenovering. Du kan læse mere om energitilskuddet på Energistyrelsens hjemmeside om samme.

Nogle ydelser er anset som “grønne” udfra om de er energibesparende mens andre er det udfra helbredsmæssige årsager.

Håndværkerfradraget kaldes også servicevicefradraget og BoligJob-ordningen. Denne er ændret fra 2016 i forhold til 2011-2015. Det betyder blandt andet at nogle ikke-grønne serviceydelser udgår, mens nye ydelser, der anses som grønne tiltag er tilføjet. Håndværkerfradragets serviceydelser overtager i praksis hjemmeserviceordningen fra 2013.

Håndværkerfradraget gælder per person om året per hustand. Der er dog krav om at fradragsberettigede personer er fyldt 18 år inden udgangen af året, samt at medlemmerne af husstanden er almindeligt skattepligtige i Danmark.

Serviceydelser i hjemmet:

Her kan trækkes 6000,- fra per person i husstanden om året:

 • Rengøring
 • Vinduespudsning
 • Børnepasning
 • Havearbejde

Håndværkerydelser med grønt sigte

Her kan trækkes 12.000,- fra per person i husstanden om året:

 • Isolering af tag
 • Forbedring af skorsten
 • Udskiftning af ruder og glasdøre
 • Udskiftning af yderdøre
 • Isolering af ydervægge
 • Isolering af gulv
 • Installation af varmestyring
 • Intelligent energistyring
 • Solafskærmning af glas
 • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse ved montering af tætsluttende skodder
 • Permeable belægninger
 • Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn. Udskiftning og montering af nye tagrender og nedløbsrør giver ikke længere adgang til håndværkerfradrag i 2016/17 som tidligere (http://sjaellands-ejendomsservice.dk/tagrenderhttp://www.tax.dk/faq/bolig_og_fast_ejendom/Haandvaerkerfradrag_ved_nye_tagrender.htm). Det på trods af at Skat betegner tagrender og nedløbsrør som en del af bygningens klimaskærm. Ved fredede bygninger er dette fradragsberettiget både hvad angår montering og materialeomkostninger (http://www.tax.dk/jv/ch/C_H_3_3_1_2_2.htm).
 • Radonsikring
 • Ladestik til elbiler
 • Arbejde på vind- og solanlæg
 • Udskiftning af vameanlæg
 • Fjernelse af asbest, PCB og bly
 • Afmontering af brændeovne
 • Installation af varmepumper
 • Udvendigt malerarbejde (ikke tag)
 • Energirådgivning
 • Installation af ventilation
 • Tilslutning til bredbånd

Yderligere information om de enkelte fradrag kan ses hos Skat.dk:

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947018
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2534.

Politik i forhold til håndværkerfradragets udvikling i 2015

SIDSTE NYT: Håndværkerfradrag bliver genindført i 2016 – med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar, 2015. Det er Lars Løkke Rasmussens (V) valgløfte, og nu har Venstre fået regeringsmagten.

Venstre sidder nu, trods tilbagegang i mindretalsregering, da de Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har peget på denne. De Konservative oplevede også tilbagegang i stemmer, mens Liberal Alliance fik fremgang – og uden overdrivelse fik Dansk Folkeparti et skred af en valgsejer.

Håndværkerfradraget er dermed en realitet.

Håndværkerfradraget blev genindført med den tilbagevirkende kraft, er det har været en god idé at gemme kvitteringer for betalte serviceydelser – og måske også fiske eventuelle gamle fra op fra papirkurven.

Anders Samuelsen (LA) har meldt ud at han er modstander af håndværkerfradraget: “Det hedder omfordeling på den ikke ret sympatiske måde.”

Det seneste besluttede håndværkerfradrag der galdt i 2013 og 2014 er slut. Arbejdet udført med fradrag skulle færdiggøres inden udgangen af i år (2014), skulle være forudbetalt senest den 31. december 2013.

Der har været en del diskussioner om hvorvidt vi får håndværkerfradraget 2015 at se. Især fra politisk hold og interessenter indenfor byggerbranchen og miljøforkæmpere. Sidstnævnte primært med interesse for at få indsnævret tilskud til at indebære støtte til energi- og miljøforbedrende tiltag.

Indtil videre, ser det ikke ud til, at regeringen med Socialdemokratiet i spidsen genindfører BoligJob-ordningen og bedre kendt som håndværkerfradraget i 2015.

En eventuel udelukkelse fra at søge om håndværkerfradrag i 2015, er ikke ikke ensbetydende med at der ikke længere er muligheder for boligejere at søge om tilskud til energiforbedrende renovationer.  Der er muligheder for økonomisk tilskud til energiforbedringer herunder el-besparende foranstaltninger såsom udskiftning af glødepærer til LED-belysning.

Håndværkerfradraget fra 2011-15

Håndværkerfradraget – som i praksis var en afløser af den såkaldte Hjemmeserviceordning – omfatter boligejere og beløb sig til op til 15.000 danske kroner inklusiv moms per person over 18 år om året – og maksimalt 2 personer i husstanden måtte benytte sig af det. Mens førstnævnte er et skattefradrag, var Hjemmeserviceordningen et tilskud på 30% af arbejdslønnen.

Imens håndværkerfradraget, som også kaldes BoligJob-ordningen og servicefradrag hos Skat, gav mulighed for at få fradrag af lønomkostninger af blandt andet følgende fagområder:

 • Rengøringshjælp
 • Havearbejde
 • Reparation af bolig
 • Nybyggeri

Nuværende tilskud gælder de energibesparende af slagsen. Lønudgifterne (uden materialeomkostninger) skulle indberettes og dokumenteres til Skat.

Politiske interesser i håndværkerfradragets fremtid

Socialdemokraterne, Radikale og Enhedslisten har ønsket at fjerne fradraget, mens erhvervsordfører Steen Gade fra Socialistisk Folkeparti har valgt at gå med til fradraget for håndværk og service under prioritering af andre ønsker til forhandlingerne om finansloven. SF har dog ønsket en vinkling om et klimarettet håndværkerfradrag.

Ifølge Venstres erhvervsordfører Kim Andersen har BoligJob-ordningen været en succes med cirka 5.000 ekstra årligt skabte jobs. Han tilføjer ligeledes at Venstre mener det er en ordning, der skal fortsætte varigt. Hans Kristians Skibby fra Dansk Folkepartis har meldt ud at de ønsker at håndværkerfradragsordningen fortsætter har meldt ud ligeledes ønsket fortsættelse, mens Konservativt Folkeparti har ikke kun ytret ønske om at bibeholde ordningen, men også fordoble fradraget. Liberal Alliance er tilsyneladende blandet da nogen har meldt ud at de er for ordningen, da det er et skattefradrag, men at det er generelle skattelettelser de er ude efter. Anders Samuelsen (LA) – som tidligere nævnt – har ytret modstand imod ordningen.

Imens fortalerne for ordningen har påpeget vigtigheden i ordningen som en forbedring af beskæftigelsen i Danmark, har der også været meninger om at håndværkerfradraget mest har været til gavn for de bedst økonomisk stillede.

Fortalere for at få fradraget fjernet har generelt udvist den holdning at der er bedre måder at fremme beskæftigelsen. Derudover har der været frembragt at beskæftigelsen i 2015 forventes at blive mere selvbærende og at nuværende håndværkerfradragsordning ikke forventes at have andet end midlertidig effekt. Der har ligeledes været frembragt skøn om at den strukturelle forbedring i beskæftigelsen ikke andrager de 5.000 men snarere 1.000 mennesker.

Alt imens håndværkernes fradragsberettigede arbejde er taget af bordet når vi går ind i 20155, er der dog gisninger om at hvorvidt der den faktisk kan nå et blive genindført i 2015 og 2016 ved et eventuelt regeringsskifte til Blå Blok til næste Folketingsvalg.

Af andre interessenter for og imod håndværkerfradraget er der de 554.000 borgere, der har fået glæde af fradraget i 2013. Tallet for 2014 er (mangler).

Den grønne tænketank, Concito er fortalere for et grønt håndværkerfradrag. Herfra kommer at ordningen bør være fokuseret på reducering af CO2-belastningen fra bygninger og at holdningen er at det vil fremme beskæftigelsen yderligere end den brede støtte hidtil har gjort.

Sammenslutningen Bygge- Anlægs- og Trækartellet indenfor byggeribranchen er der også ønsker om et grønt håndværkerfradrag,

Dansk Byggeri er uforbeholdent varme fortalere for at bibeholde fradraget. Dette fremgår også entydigt fra deres hjemmeside, hvor overskriften har pålyden “BoligJob-ordningen er en bragende succes”.

Parter heri har endda bragt anklager imod regeringen om at informationer omkring nytteværdien af fradraget var frembragt for ensidigt. Herunder at regeringen har truffet deres beslutninger udfra de gamle forudsigelser om effekten af indførslen af fradraget, mens de har set bort fra de reelle erfaringer herfra. Regeringen har blandt andet lagt vægt på at fradraget primært har kommet de økonomisk velstillede boligejere med en årlig indkomst på minimum 700.000 kr, hvilket også har været i takt med SF og Enhedslistens holdning om at tilskudsordningen rammer økonomisk skævt.

Fra Skatteministeriets hjemmeside kommer en del mere lunken udmelding om holdningen til håndværkerfradraget med overskriften lydende sådan: “BoligJobfradrag benyttes mindre end forventet”. Det skal herunder bemærkes at ifølge Skatteministerets nyhedsbrev ved navn Provenu er beslutningen baseret på nye tal – og altså ikke som påstanden er frembragt fra en part i Dansk Byggeri om brug af gamle tal fra spåkuglen. De frembringer endvidere at en del af de byggerier og renovationer, der har været foretaget alligevel ville være blevet foretaget hvis der ikke havde fandtes nogen økonomisk støtteordning og at dette billede blot vil blive endnu mere tydeligt i 2015. Budskabet fra Skatteministeriet har ligeledes været at priserne per ekstra beskæftiget har været for dyr og at analyser endvidere har vist at det end ikke har haft positiv effekt på en reduktion af sort arbejde. Ifølge skatteminister Morten Østergaard har formålet med håndværkerfradragene i 2013 og 2014 endvidere været at støtte et kriseramt arbejdsmarked – og ikke at bekæmpe sort arbejde, da det ifølge en ny undersøgelse fra Rockwool Fondens viser sig at være både ineffektivt og dyrt til formålet.

Som afsluttende bemærkning, tilføjer skatteministeren også at en lidt mindre unuanceret holdning til tanken om en forlængelse af håndværkerfradragets eksistens, hvor der udtales “argumenterne for igen at forlænge ordningen er ved at være udtømte…”, og hvor han ligeledes tilføjet at det at ville poste flere milliarder i noget med hverken har synlig effekt i forhold til sort arbejde eller voldsom effekt i forhold til at skaffe arbejdspladser decideret ville udgøre “et forklaringsproblem”.

Fremtidsudsigterne for håndværkerfradraget i 2015 bliver afgjort ved kommende Folketingsvalg

Næste Folketingsvalg er altså afgørende for om der er chancer for at et håndværkerfradrag bliver genindført i 2015 og 2016. Nuværende prognoser peger i retning af at Blå Blok vinder valget og der dermed vil ske et regeringsskifte. Altså vil det at vi ser en genindførsel af håndværkerfradraget være sandsynligt.

Brug for skatterådgivning?

Du kan indhente 3 gratis og uforpligtende tilbud til økonomisk rådgivning samt skatterådgivning hos Ageras.dk.

 
4.58

Kommentarer

 1. Henrik Jensen skriver:

  Dansk Folkeparti får fremgang ved næste valg. Det gør Venstre også. Spørgsmålet er så om Liberal Alliance vil lege med.