Solceller

Hvorfor solceller?

  • Spare penge
  • Skån miljøet

Solceller bliver betegnet som en vedvarende energikilde, og dermed også bæredygtig. Solcelleanlæg leverer el og varme, og i forbindelse med de kontinuerlige prisstigninger på energi, såsom el og varme, vil der være penge at spare ved investering i et solcelleanlæg.

Ifølge BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab er alene elpriserne fra 2005-2012 steget med 31%, og udviklingen her ser ikke ud til at ændre sig.

Solcelleanlæg kan både leveres med og uden montering, mens det vil være uundgåeligt at få en autoriseret elektriker indover el-installationen.

 

Anskaffelse af solcelleanlæg er stagneret pga usikkerhed om nye regler indenfor det sidste års tid.

Vejledning om solcelleanlæg
Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning om godkendelse af solcellemontører.

Der er udkommet en vejledning i anskaffelse af solcelleanlæg
http://www.ds.dk/da/nyhedsarkiv/2013/1/ny-solcellevejledning-vil-oege-kvalitet-og-gennemsigtighed-til-gavn-for-installatoerer-og-forbrugere/~/media/DS/Files/Downloads/Artikler/Vejledning%20om%20solcelleanl%C3%A6g.ashx
http://www.ds.dk/~/media/DS/Files/Downloads/Artikler/Vejledning%20om%20solcelleanl%C3%A6g.ashx

Overvejer du anskaffelse af solceller?

Er du nuværende ejer at et solcelleanlæg?

Hvordan virker solceller?

Tilskud til solcelleanlæg

Solceller og Skat
Du kan finde information Skat i forhold til vedvarende energikilder som solceller, vindmøller etc. her.
Skat.dk

Debatfora om solcelle-energi
Du kan udveksle erfaringer med nye såvel som erfarne solcellebrugere på SolcelleDebat.dk.

Rengøring af solceller

Rengøring og vedligeholdelse af solceller er afgørende for dit solcelleanlægs ydelse, og brug af kemikalier her er no go. Rengøring kræver således anvendelse af rentvandsanlæg. Bedste løsning for at få er at få en vinduespudser med erfaring i rengøring af solcelle-anlægget.

 

 

 
52